top of page
הספר תאי יוגה תרפי

תאי יוגה תרפי

100.00 ₪מחיר

זהו ספר גדול ואינפורמטיבי ביותר לשיטת ה"תאי יוגה תרפי", משמש כספר לימוד בקורסים רבים, ויכול להתאים גם לשימוש אישי - בספר מוצגים 198 מנחי טיפול עם הסבר מפורט, מעל 900 צילומים, איורים ושרטוטים המדגימים במדויק את מנחי המטפל והמטופל.

bottom of page